طراحی سایت سالن زیبایی سلین استا

این سایت برای یک سالن زیبایی واقع در ترکیه طراحی شده است، زبان اصلی سایت ترکی استانبولی بوده و زبان دوم سایت فارسی می باشد. در سایت سلین استا خدمات و محصولات این مرکز معرفی می شود.