طراحی سایت شرکتی سیم راد سما

این سایت برای شرکت سیم راد سما، تولید کننده سیم و کابل طراحی و پیاده سازی شده است، در این سایت محصولات ، خدمات و مشتریان عمده این شرکت اطلاع رسانی و معرفی شده است.