طراحی سایت شرکتی گروه صنعتی آیکان

این سایت جهت معرفی محصولات و خدمات گروه صنعتی آیکان طراحی شده است، با توجه به فضای کاری و نوع محصولات این شرکت از رنگ های خاکستری و طلایی به عنوان رنگ های اصلی این سایت در نظر گرفته شده است.